Tillsammans tar vi ansvar för en hållbar utveckling

Visit Hemavan Tärnaby – mål och plan för 2020

Ny finansieringsmodell

Genom kontakt med andra destinationer och nätverk har en ny modell tagits fram och arbetats med i styrelse och i verksamheten.

Målet är 1 200 000 kr in från företag och medlemmar vilket förutsätter att alla företag från alla branscher behöver kliva in och ansvarsfullt bidra till utveckling.

Verksamheten kommer att basera sig på de strategier och visionsarbeten som är beslutade och den gemensamma bild företagen har gett av vilka utvecklingsbehov som finns för Hemavan Tärnaby.

 

Budget serviceavgifter 2020

1 200 000 kr

Visit Hemavan Tärnaby består av företag som tillsammans finansierar det gemensamma arbetet i att stärka en hållbarbar utveckling av Hemavan Tärnaby.

Budget för 2020 är 1 200 000 kr.

Av Visits basfinansiering kommer ca 60% bestå av serviceavgifter från företagen.

Basverksamheten

Marknadsföring & kommunikation

 • Trycksaker, guider & content
 • Marknadsföring egna evenemang

Spår & leder

 • Utveckling nya koncept
 • Utveckling av reseanledningar
 • Utveckling vandring & cykling 

Transport och infrastruktur

 • Inom området
 • Till och från området 

Mervärde Hemavan Tärnaby

 • Utveckla konceptet
 • Rekrytera fler mervärdesföretag

Hela visits verksamhet

Basverksamheten

Evenemang

Tjänsteförsäljning

Projekt

 

Anslutna företag

 • Arctic Air
 • Anna Eklund
 • Bayhill invest
 • Ekenstam Service
 • Hemavan Alpint
 • NaNytt
 • Söderlund & Persson
 • Trolltunet
 • Tärnaby Brygga
 • Tärnaby Fjällhotell
 • Vasa Fjällhus

Samma modell för alla företag

 • Nya modellen beslutades på den extra bolagsstämman för Visit Hemavan Tärnaby 2020-01-15 samt på årsmötet för Hemavan Tärnaby Näringsförening 2020-01-19.
 • Serviceavgiften är 0,25% på företagets omsättning.
 • Lägsta omsättningsnivå för företag resulterar i serviceavgift på 2500kr/år och den högsta omsättningsnivån resulterar 100 000kr/år. Detta ersätter den tidigare serviceavgiften i både Visit Hemavan Tärnaby och Hemavan Tärnaby Näringsförening.

Företag

Har anslutit sig  hittills

%

Av budgeten är uppnådd

 

Vår mission

Visit Hemavan Tärnaby bidrar till att stärka en hållbar utveckling i Hemavan Tärnaby genom att jobba med hela destinationen – hela året.