Projekt för att utveckla Gränshandelsmarknaden i Tärnaby

Visit Hemavan Tärnaby AB har för 2019 erhållit 241 200 kronor ur
bygdeavgiftsmedel för att utveckla Gränshandelsmarknaden i Tärnaby.

Projektets syfte är att säkerställa en organisatorisk grund för att Gränshandelsmarknaden
stabilt skall kunna genomföras och utvecklas år efter år.

Målsättningar för projektet

Huvudmålsättningen är att säkerställa en långsiktigt hållbar organisation för Gränshandelsmarknaden där Visit Hemavan Tärnaby har möjlighet att utveckla marknaden inom olika områden, till exempel hållbarhet, statistik, samverkan och attraktivitet.

Samverkan med företag och föreningar

Ytterligare en målsättning är att få fler företag och föreningar delaktiga i Gränshandelsmarknaden genom samverkan och samarbeten. Vi vill även tematisera marknaden. På så sätt hoppas vi kunna attrahera fler utställare, mer aktiviteter och fler besökare till Gränshandelsmarknaden.

Stärka Gränshandelsmarknadens identitet

Genom att Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun vill vi ge Gränshandelsmarknaden ännu mer profilering med inslag av samisk kultur. Det ska vi uppnå genom att fortsätta samarbetet med olika samiska grupper bland annat med projektet Samiskt Center, samt utöka samarbetet med projektet Aktene som vi sedan tidigare haft vissa samarbeten med. Vi vill även fortsätta utveckla samarbete med den samiska samrådsgruppen i Storumans kommun.

Aktiviteter i projektet

N

Marknadsföring

N

Workshop med föreningar och företag

N

Evenemangsförlängning

N

Samarbetsplan med Fiskefestivalen och Kulturakademin

N

Samverkan med andra marknadsarrangörer  bl a Storumandagarna

 

N

Studiebesök på andra marknader

N

Utveckla evenemangsrutiner och nedteckna dessa

Aktuellt om destinationsutveckling

Utbildning i GDPR

I maj 2018 kommer en ny lagstiftning kallad dataskyddsförordningen. På engelska förkortas den GDPR. Det är viktigt att du tar reda på hur den nya lagen påverkar ditt företag och vad du behöver göra för att följa den. Visit Hemavan Tärnaby bjöd den 24 april in till en...

läs mer