I slutet på vecka 46 samlades ett 40-tal personer i Lycksele för en inspirationsdag med Digitala Steget och naturturismföretagaren Marcus Eldh. Marcus pratade om hur man bör tänka på den digitala arenan och hur man med ganska enkla medel kan göra för att förbättra sin hemsida och få den mer synlig.
Du som inte var med på plats kan se Marcus föreläsning här:

Läs mer om Digitala Steget här:

Vill du veta mer om Digitala Steget och hur ditt företag kan få hjälp?
Kontakta Gina Gustafsson: gina.gustafsson@hemavantarnaby.se