Ett gränsöverskridande projekt för ett mer hållbart näringsliv

Bärkraft | Bærekraft är ett gränsöverskridande projekt som genomförs av Gold of Lapland och Visit Hemavan Tärnaby i Sverige samt Helgeland Reiseliv i Norge. Syftet är att utveckla ett mer hållbart näringsliv med särskilt fokus på besöksnäringen. Målet är att få företag att göra en handlingsplan för sitt eget hållbarhetsarbete och därmed bidra till hela destinationens utveckling. 

Projektet ska bidra till ökad kunskap om hållbarhet genom att vara inspirerande, lyfta fram goda exempel och erbjuda personlig coachning. Teman som natur, miljö- och klimatpåverkan, samspelet mellan näringsliv och lokalsamhälle samt näringens ekonomiska mervärde är utgångspunkt. Även regioner, kommuner och organisationer är viktiga samarbetspartners för att nå projektets övergripande mål.

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Anmäl dig här!

Från ord till handling

För att säkra dragningskraften till vårt område och för att våra verksamheter ska lämna så få negativa avtryck som möjligt är det hög tid att gå från ord till handling. 

Vi måste konkret ta ett ökat ansvar för både miljö, ekonomi och sociala aspekter. Kort och gott bli mer hållbara. Fram till och med september 2021 kommer projektet att coacha de företag som vill ta sitt hållbarhetsarbete till nästa nivå, erbjuda utbildningstillfällen och inspirera med goda exempel. Ett antal coacher inom hållbarhet och värdskap kommer också att utbildas och dessa ska finnas kvar efter att projektet är slut. Med hjälp av ambassadörer ska vi nå brett. Utöver företagen är kommunernas tjänstemän och politiker viktiga nyckelspelare för att skapa hållbarhet. De fattar beslut som i allra högsta grad påverkar både invånare, företag och besökare i vårt område.   

Aktuellt

Några frågor om värdskap

Några frågor om värdskap

Nu tar vi pulsen på hur företagen inom projekt Bärkrafts område arbetar med värdskap. Värdskap kan vara en metod för att nå ekonomisk och social hållbarhet. För att få veta hur det ligger till med den saken hoppas vi att du vill svara på några enkla frågor. Du hittar...

läs mer
Hållbara nyheter i januari

Hållbara nyheter i januari

Vilket är ditt hållbara nyhetslöfte? Läs mer om hållbar skoterturism och konferensen i Mo i Rana i april. Det hittar du i vårt senaste nyhetsbrev. Du kan läsa det här.

läs mer
Järvsö inspirerar!

Järvsö inspirerar!

För att få inspiration och nya idéer till hur en hållbar destination kan se ut åkte delar av projektgruppen på en studieresa till Destination Järvsö den 11-13 november 2019. Järvsö har länge varit en stark vinterdestination men har under senare år också utvecklats...

läs mer
Nyhetsbrev november 2019

Nyhetsbrev november 2019

Här kan du läsa projektets första nyhetsbrev. Det går ut till företag, organisationer, kommuner och aktörer på regional nivå i Sverige och Norge. Nyhetsbreven vill berätta om goda exempel på hur man kan arbeta med hållbarhet och inspirera fler att vara med och skapa...

läs mer
Lär dig mer om hållbarhet

Lär dig mer om hållbarhet

En bra början för dig som vill lära dig mer om hållbarhet är att läsa mer om de 17 globala mål som FN har satt upp. Läs mer om dem här: https://www.globalamalen.se/

läs mer
Att mäta är att veta

Att mäta är att veta

Från och med nu och fram till jul kommer en enkät att skickas ut till företag och kommuner inom projektets upptagningsområde. Frågorna handlar om hur kommuner och företag arbetar med hållbarhet idag. Det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten. När...

läs mer
Pressmeddelande

Pressmeddelande

Går över gränsen för hållbar turism – Den destination eller det företag som inte aktivt arbetar med hållbarhet kommer snart att bli omsprungna. Det säger Sofi Marberg, VD på Visit Hemavan Tärnaby och konstaterar att det nystartade projektet Bärkraft kommer mycket...

läs mer
Projekt BÄRKRAFT tar form

Projekt BÄRKRAFT tar form

Projekt BÄRKRAFT tar form Nu är tillsättningen för de övergripande tjänsterna samt projektledare och medarbetare i Hemavan Tärnaby klart. Som vi skrev i tidigare veckobrev var det ett stort intresse och ett antal personliga möten har skett. Idag tänkte vi...

läs mer

Hållbara tips

Restaurang

Restaurang

Vad och hur vi äter är ett konkret sätt att ta hänsyn till flera av de globala hållbarhetsmålen. Många gör redan medvetna val privat och allt fler...

Transporter

Transporter

Resor innebär transporter. Det ligger i sakens natur. Globalt bedöms turismen stå för fem procent av de fossila koldioxidutsläppen, medan den...

Vatten

Vatten

Att spara energi & vatten är antagligen de enskilt mest motiverade insatserna att göra för att gå mot en mer hållbar verksamhet. Genom att satsa...

Vi som arbetar i projektet

Sofi Marberg
Projektkoordinator
Övergripande
Gunnel Enetjärn
Projektmedarbetare
Hemavan Tärnaby
Anders Sandström
Projektledare
Hemavan Tärnaby
Anki Berg
Kommunikatör
Övergripande

Karin Fällman Stenlund
Projektkoordinator
Gold of Lapland

Malin Johansson
Projektmedarbetare
Malå

Marino Carlsson
Projektledare
Lycksele

Felicia Morén
Projektledare
Norsjö

Carolin Vallgren
Projektledare
Vindeln

Torbjörn Tråslett
Projektkoordinator
Helgeland

Georg Enga
Projektmedarebetare
Helgeland

Projektledare
Helgeland

Fakta

  • Partnerskap: Visit Hemavan Tärnaby AB, Gold of Lapland ekonomisk förening, Helgeland Reiseliv
  • Projektägare: Visit Hemavan Tärnaby AB
  • Total budget Sverige 907 367 €, varav Botnia-Atlantica finansierar 544 419 €.
  • Budget Norge 614 827 €
  • Projektperiod: 2019-2021
  • Program: Interreg Botnia –Atlantica 2014-2020
  • Insatsområde: Miljö
  • Specifikt mål: Ett ökat hållbart nyttjande av natur – och kulturarv

Projektkoordinator: Sofi Marberg 0954-104 65. Sofi.Marberg@hemavantarnaby.se