Partnerskap Hemavan Tärnaby

Partnerskap Hemavan Tärnaby är en samverkansarena för utveckling. Vårt nätverk består av stolta och aktiva företag och föreningar som är med och finansierar det gemensamma arbetet i att stärka en hållbarbar utveckling av Hemavan Tärnaby.

7

Vad är Partnerskap Hemavan Tärnaby?

Genom Partnerskap säkerställer vi att Visit Hemavan Tärnaby kan fortsätta vara destinationsföreträdare och därmed kunna jobba med följande frågor som ligger i vår kärnverksamhet.

Vanliga frågor

7

Samordningsfunktion

Vi är en sammanhållande funktion för destinationen, exempelvis mellan företag när event arrangeras. Vi är kommunens part i turistiska frågor, i samarbeten med andra destinationer samt i lokala och regionala frågor. Vi är destinationens presskontakt.

Spår och leder

Vi driver arbetet med spåravgift för längdskidåkning och samarbetar med Storumans kommun kring driften av längdskidspåren på destinationen. Vi jobbar med hållbarhetsfrågor vid utvecklingen av skoterturismen och samarbetar med Storumans kommun med ledavgift för skoterlederna. Övriga samverkansparter vid ledutveckling, sommar som vinter, är Länsstyrelsen och Hemavan Tärnaby Näringsförening.

Marknadsföring

Vi marknadsför hela destinationen och alla dess reseanledningar. Vi arbetar aktivt med att öka destinationens synlighet mot våra olika marknader främst genom digital marknadsföring. Vi producerar även de årligt återkommande sommar- och snöguiderna.

Infrastruktur och kommunikation

Vi är destinationens röst för att få till fungerande infrastruktur och kommunikation till/från och inom Hemavan Tärnaby. Vi är remissinstans mot t ex Trafikverket, Länstrafiken och Kvarkentrafiken. Genom vår finansiella modell Mervärde Hemavan Tärnaby har vi de senaste vintersäsongerna kunnat delfinansiera en skidbuss på destinationen.

Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor gällande de olika finansiella lösningar som Visit Hemavan Tärnaby jobbar med.

Jag är medlem i Hemavan Tärnaby Näringsförening. Skall jag ändå vara en del av Partnerskap Hemavan Tärnaby?

Ja, vi rekommenderar det. Ett medlemskap i Hemavan Tärnaby Näringsförening innebär ett gemensamt delägarskap i Visit Hemavan Tärnaby AB samt via vår ordförande en styrelseplats där vi har stor möjlighet att påverka bolaget. Däremot ingår ingen marknadsföring eller annan service från destinationsbolaget. Genom partnerskapets olika paket väljer du den servicenivå som passar ditt bolags budget och behov. Dessutom erbjuds föreningens medlemmar 5 000 kr rabatt på alla partnerskapspaket. Det lönar det sig alltså att också vara medlem i näringsföreningen - något vi kallar win-win.

Hur många år förbinder jag mig att vara en del av Partnerskap Hemavan Tärnaby?

Då vi jobbar för att vara en hållbar destination skrivs avtal för en treårsperiod som sedan förlängs med ett år om ingen part säger upp avtalet. Detta för att kunna planera insatser och resurser över tid samt för att partnerskapsföretagen enklare ska kunna budgetera för sina marknadsföringskostnader.

Vad är Mervärde Hemavan Tärnaby?

Mervärde Hemavan Tärnaby är en finansiell modell för hållbar utveckling som utvecklats och drivs av Visit Hemavan Tärnaby tillsammans med företagen på destinationen. Gästerna bidrar genom att köpa varor och tjänster hos de företag som är anslutna till Mervärde, därmed bidrar de till utveckling av destinationen.
 
Mervärdespengar kan gå till ”sådant som alla vill ha” men ”ingen vill betala för”.

Vad är spåravgiften och hur används pengarna?

Intäkterna från spåravgifterna går oavkortat till att preparera längdskidspår.

Jag är aktieägare i Visit Hemavan Tärnaby, ska jag ändå ansluta mig till Partnerskap Hemavan Tärnaby?

Som aktieägare i Visit Hemavan Tärnaby kan du göra din röst hörd genom att skicka in medlemsfrågor inför styrelsemöten och lyfta dina synpunkter med bolagets styrelseledamöter. När du deltar på bolagsstämman är du med och formar bolaget vid val av styrelse och har möjlighet att själv bli vald till ledamot. Du får även ta del av unika aktieägarutskick. Däremot ingår ingen marknadsföring eller annan service från destinationsbolaget.
 
Partnerskap Hemavan Tärnaby är något utöver bolagsstyrningen och verkar för en stabil basfinansiering i Visit Hemavan Tärnaby som ger bolaget förutsättningar att utföra sina kärnverksamheter. Genom partnerskapets olika paket väljer du den servicenivå som passar ditt bolags budget och behov.
 

Samtliga aktieägare erhåller en rabatt som avräknas på varje paket.

Varför behöver vi samverka i ett gemensamt destinationsbolag?

Tillsammans är vi starkare och genom destinationsbolagets roll som företrädare syns och hörs Hemavan Tärnaby även i de sammanhang där en enskild företagare själv inte har möjlighet att delta eller lägga sin tid. Visit Hemavan Tärnaby AB har stärkt sin närvaro i det turistiska nätverket och blivit en tydlig part till Storumans kommun, Länsstyrelsen, Region Västerbotten och andra, för oss viktiga, parter.
 

Destinationsbolagets uppdrag är att verka för våra ägares ökade lönsamhet, att arbeta med hela destinationen året runt samt lyfta alla reseanledningar för området.