Kommunicera mera!

Kommunicera mera!

Många företag inom besöksnäringen gör redan väldigt många bra saker som tar hänsyn till såväl miljö som sociala- och ekonomiska faktorer, men...

Hur gör andra?

Hur gör andra?

Organisationen Landsbygdsnätverket har tagit fram en folder med röster från besöksnäringen. De ger sina bilder av allt från affärsmöjligheter till...

Hållbara aktiviteter

Hållbara aktiviteter

Här guidar vi dig till platser som passar just dina behov och förmågor. Vi har färgkodat fyra olika typer av resenärer – vem är du i naturen? PS!...

Mät ditt värdskap!

Mät ditt värdskap!

En billig och säker investering i kristider är att se över företagets värdskap. Vet du om dina kunder uppfattar ditt värdskap som utmärkt, gott...

De fyra P:na

De fyra P:na

I en krönika i digitala tidningen Besöksliv den 28 april 2020 gjorde Anders Johansson en analys av besöksnäringens möjlighet att överleva efter...

Digitala resenärer

Digitala resenärer

Vad vore vi utan internet? Var skulle vi få all information ifrån, och kanske har tanken slagit dig också; "hur gjorde de förr?". Inför, under och...

Fakta projekt Bärkraft

  • Partnerskap: Visit Hemavan Tärnaby AB, Gold of Lapland ekonomisk förening, Helgeland Reiseliv
  • Projektägare: Visit Hemavan Tärnaby AB
  • Total budget Sverige 907 367 €, varav Botnia-Atlantica finansierar 544 419 €.
  • Budget Norge 614 827 €
  • Projektperiod: 2019-2021
  • Program: Interreg Botnia –Atlantica 2014-2020
  • Insatsområde: Miljö
  • Specifikt mål: Ett ökat hållbart nyttjande av natur – och kulturarv

Projektkoordinator: Sofi Marberg 0954-104 65. Sofi.Marberg@hemavantarnaby.se

 

Mer om projektet