Kommunicera mera!

Kommunicera mera!

Många företag inom besöksnäringen gör redan väldigt många bra saker som tar hänsyn till såväl miljö som sociala- och ekonomiska faktorer, men...

Hur gör andra?

Hur gör andra?

Organisationen Landsbygdsnätverket har tagit fram en folder med röster från besöksnäringen. De ger sina bilder av allt från affärsmöjligheter till...

Fakta projekt Bärkraft

  • Partnerskap: Visit Hemavan Tärnaby AB, Gold of Lapland ekonomisk förening, Helgeland Reiseliv
  • Projektägare: Visit Hemavan Tärnaby AB
  • Total budget Sverige 907 367 €, varav Botnia-Atlantica finansierar 544 419 €.
  • Budget Norge 614 827 €
  • Projektperiod: 2019-2021
  • Program: Interreg Botnia –Atlantica 2014-2020
  • Insatsområde: Miljö
  • Specifikt mål: Ett ökat hållbart nyttjande av natur – och kulturarv

Projektkoordinator: Sofi Marberg 0954-104 65. Sofi.Marberg@hemavantarnaby.se

 

Mer om projektet