Restaurang

Restaurang

Vad och hur vi äter är ett konkret sätt att ta hänsyn till flera av de globala hållbarhetsmålen. Många gör redan medvetna val privat och allt fler...

Transporter

Transporter

Resor innebär transporter. Det ligger i sakens natur. Globalt bedöms turismen stå för fem procent av de fossila koldioxidutsläppen, medan den...

Vatten

Vatten

Att spara energi & vatten är antagligen de enskilt mest motiverade insatserna att göra för att gå mot en mer hållbar verksamhet. Genom att satsa...

Fakta projekt Bärkraft

  • Partnerskap: Visit Hemavan Tärnaby AB, Gold of Lapland ekonomisk förening, Helgeland Reiseliv
  • Projektägare: Visit Hemavan Tärnaby AB
  • Total budget Sverige 907 367 €, varav Botnia-Atlantica finansierar 544 419 €.
  • Budget Norge 614 827 €
  • Projektperiod: 2019-2021
  • Program: Interreg Botnia –Atlantica 2014-2020
  • Insatsområde: Miljö
  • Specifikt mål: Ett ökat hållbart nyttjande av natur – och kulturarv

Projektkoordinator: Sofi Marberg 0954-104 65. Sofi.Marberg@hemavantarnaby.se

 

Mer om projektet