Mät ditt värdskap!

Mät ditt värdskap!

En billig och säker investering i kristider är att se över företagets värdskap. Vet du om dina kunder uppfattar ditt värdskap som utmärkt, gott...

De fyra P:na

De fyra P:na

I en krönika i digitala tidningen Besöksliv den 28 april 2020 gjorde Anders Johansson en analys av besöksnäringens möjlighet att överleva efter...

Restaurang

Restaurang

Vad och hur vi äter är ett konkret sätt att ta hänsyn till flera av de globala hållbarhetsmålen. Många gör redan medvetna val privat och allt fler...

Fakta projekt Bärkraft

  • Partnerskap: Visit Hemavan Tärnaby AB, Gold of Lapland ekonomisk förening, Helgeland Reiseliv
  • Projektägare: Visit Hemavan Tärnaby AB
  • Total budget Sverige 907 367 €, varav Botnia-Atlantica finansierar 544 419 €.
  • Budget Norge 614 827 €
  • Projektperiod: 2019-2021
  • Program: Interreg Botnia –Atlantica 2014-2020
  • Insatsområde: Miljö
  • Specifikt mål: Ett ökat hållbart nyttjande av natur – och kulturarv

Projektkoordinator: Sofi Marberg 0954-104 65. Sofi.Marberg@hemavantarnaby.se

 

Mer om projektet