Jobba tillsammans för att göra fler och bättre affärer

Turistföretagen i Hemavan Tärnaby har sedan 1968 arbetat tillsammans med att marknadsföra sig och sina produkter. Ambitionen att öka antalet gäster, omsättning och produkter har funnits med som en röd tråd för företagen. 2012-07-01 bildades destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby AB som har till sin uppgift att arbeta med destinationens utveckling och förlängningen med ägarföretagens framgång och lönsamhet.

Vår vision

”Hemavan Tärnaby ger lust att landa i riktiga fjäll”

Naturen, de riktiga fjällen och dess naturupplevelser är något unikt, svårt att kopiera och beständigt över tid. Därför är det och kommer att vara, en konkurrensfördel.

Skapar lust anspelar på att vi vill sträva mot att skapa lust hos människor att komma till oss, vara i destinationen och skapa lust att återvända.

Landa är både flygplatsen med stark konkurrensfördel men också till tanken att våra gäster kan landa gå ner i varv och vara ett alternativ för vardagen.

Så uppnår vi visionen

För att uppnå visionen och målen krävs ett långsiktigt hållbart arbete och insatser baserade på besökarens perspektiv.

Arbetet med strategiska och strukturella frågor för att skapa en stark destination och reseanledningar ska fortsätta och kompletteras med ytterligare insatser inom produkt- och affärsutveckling, marknadskommunikation och försäljning.

För besöksnäringen är universitetens utbildnings- och forskningsverksamhet mycket viktig liksom kopplingen till såväl besöksnäringens innovationsstrategi som till det re- gionala innovationsarbetet.

Dessutom skall arbetet för att möjliggöra strategiskt viktiga investeringar förstärkas, inklusive samarbetet med regionala, nationella och internationella aktörer.

Reseanledningar och hållbar utveckling av destinationen Hemavan Tärnaby

 • Tydliggörande av ansvar, roller och samverkan
 • Finansiering av strategiska investeringar och den turistiska infrastrukturen
 • Kriterier och mål för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet
 • Affärs- och produktutveckling inom prioriterade teman
 • Utveckling av evenemang och grupp och konferensbokning

Utvecklad tillgänglighet

 • Tydliggör besöksnäringens behov
 • Lobbyverksamhet
 • Utvecklade samarbetsformer med olika aktörer

Ökad export

 • Partnerskap och nätverk med transportörer, researrangörer och andra intressenter
 • Exportmognad i destinationen
 • Marknadsaktiviteter

Utvecklad marknadskommunikation

 • Stöd för kommunikation mot valda marknader och målgrupper
 • Strategisk kommunikation i valda kanaler
 • Samarbete med starka aktörer

Affärsutveckling – och kunskapshöjning

 • FoU- samarbete för kunskapsdriven
 • Turismutveckling.
 • Omvärldsbevakning och analys för ökad kunskap om kunden
 • Affärsutveckling

6 Mätbara mål

Den nationella strategin för besöksnäringen i Sverige har målsättningen att omsättning- en skall fördubblas från 252 mdr 2010 till 500 mdr 2020 och att antal årsverken ska öka från 160 000 till 260 000 under samma period.

Hemavan Tärnaby som destination har målsättningen att följa den svenska strategins målsättning.

N
Att utvecklingen av antal skiddagar i våra alpina anläggningar skall ha förbättrat sin position i SLAOS mätningar bland skidanläggningar i Sverige.
N
År 2020 skall antalet svenska gästnätter av totala antalet bäddar ha ökat med 50 procent med start år 2011.
N
Antalet stora evenemang som fungerar som reseanledning i sig skall ha ökat till sex stycken i Hemavan Tärnaby med start 2013.
N
Andelen mycket nöjda gäster, baserat på gästundersökningar ska år 2020 vara 75 procent och andelen nöjda skall vara 95 procent.
N
År 2020 skall omsättningen i besöksnäringen i Hemavan Tärnaby ha ökat med två procent.
N

Antalet direkta årsarbeten inom besöksnäringen i Hemavan Tärnaby skall år 2020 vara 400 årsarbeten.

Tipsa oss om vad du tycker är viktigt för utvecklingen av Hemavan Tärnaby!

 

Du är alltid välkommen att besöka oss eller kontakta oss via telefon eller e-post. Vill du lämna konstruktiva förslag och tips på hur vi tillsammans kan utveckla destinationen på ett hållbart sätt går det också bra att göra det här.

 

Aktuellt om destinationsutveckling