Är din personal folkbokförd i rätt  kommun?

Är din personal folkbokförd i rätt kommun?

Ekonomisk hållbarhet för en kommun är bland annat att få in tillräckligt med skatteintäkter så det är balans med kommunens utgifter. En viktig beståndsdel i ett effektivt hållbarhetsarbete är ekonomisk hållbarhet. Att var skriven och betala skatt i rätt kommun är det...
Hållbarhetsrapport Hemavan Tärnaby

Hållbarhetsrapport Hemavan Tärnaby

Målet för Visit Hemavan Tärnaby är att bli en hållbar besöksdestination. För att nå dit har en analys gjorts som utgår ifrån (GSTC) Global Sustainable Tourism Council:s kriterier för destinationer. En internationell metod som FN står bakom. Analysen visar hur långt...