Hållbarhetsrapport Hemavan Tärnaby

Hållbarhetsrapport Hemavan Tärnaby

Målet för Visit Hemavan Tärnaby är att bli en hållbar besöksdestination. För att nå dit har en analys gjorts som utgår ifrån (GSTC) Global Sustainable Tourism Council:s kriterier för destinationer. En internationell metod som FN står bakom. Analysen visar hur långt...
Smartare marknadsbesökare

Smartare marknadsbesökare

Som ett led i arbetet mot en mer hållbar Gränshandelsmarknad så hjälper vi marknadsbesökarna till smartare val. Vi har också förbättrat förutsättningarna för bättre hantering av sopor samt sortering av avfall. Marknadskarta med...
Gränshandelsmarknaden är ett miljömärkt event!

Gränshandelsmarknaden är ett miljömärkt event!

Visit Hemavan Tärnaby har de senaste veckorna haft kontakt med Håll Sverige Rent för att miljömärka Gränshandelsmarknaden. Håll Sverige Rent arbetar på olika sätt för att minska nedskräpning, främja återvinning och främja individers och organisationers...
Årets Mervärdespengar går till närleder

Årets Mervärdespengar går till närleder

Mervärde Hemavan Tärnaby – de första insatserna börjar synas Mervärdesföretagen och Visit Hemavan Tärnaby har nu beslutat att en del av de mervärdespengar som kommit in under första kvartalet 2018 ska användas till närleder. Det är just nu många olika insatser...