Restaurang

Restaurang

Vad och hur vi äter är ett konkret sätt att ta hänsyn till flera av de globala hållbarhetsmålen. Många gör redan medvetna val privat och allt fler restauranger tar också sitt ansvar. På nätverket Hållbara restaurangers hemsida kan du som driver restaurang få många...
Bli en attraktiv arbetsgivare

Bli en attraktiv arbetsgivare

En av besöksnäringens stora utmaningar handlar om personal. Många företag drivs under intensiva säsonger, och att hitta kompetent personal för en begränsad tid och som snabbt kan sätta sig in i verksamheten är ingen självklarhet. Desto viktigare blir schyssta...
Hur ska det gå till i praktiken?

Hur ska det gå till i praktiken?

Ja, det beror lite på hur många ni är i verksamheten. Driver du det själv, eller med din bättre hälft har ni säkert redan sett nyttan och har ett engagemang. Då handlar det kanske mest om att sätta mål, göra en plan vid frukostbordet och sätta igång. Är ni några fler...
Transporter

Transporter

Resor innebär transporter. Det ligger i sakens natur. Globalt bedöms turismen stå för fem procent av de fossila koldioxidutsläppen, medan den siffran i Sverige är hela 11 procent. Men det är inte bara människor som färdas och fraktas – en stor del av transporterna är...
Vatten

Vatten

Att spara energi & vatten är antagligen de enskilt mest motiverade insatserna att göra för att gå mot en mer hållbar verksamhet. Genom att satsa på en mer effektiv energianvändning och förnybar energi kan du minska dina driftskostnader. Både små och stora åtgärder...