Planer och strategier över gränsen för framtida samhandling

Helgeland  Reiseliv AS og Visit Hemavan Tärnaby AB jobber aktivt med å utvikle, synliggjøre og tilgjengeliggjøre egne reiselivsdestinasjoner. Målet er å skape verdiøkning i områdene for reiselivsnæring og annen næring. Helgeland  og Hemavan /Tärnaby har gjennom ...

Hemavan Tärnaby – världskänd fjälldestination i utveckling

Hemavan Tärnaby PR-förening har under perioden 2008-02-01- 2011-12-31 fått beviljat medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten och Storumans kommun för att driva projektet Tärnaby Hemavan – världskänd fjälldestination i utveckling.  ...

Förstudien Inspelningsservice och Tv-produktion

Destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby AB har under perioden 2013-01-01 – 2013-12-31 fått beviljat medel från Region Västerbotten/Film i Västerbotten och Storumans kommun för att genomföra förstudien Inspelningsservice och Tv-produktion. Projektets övergripande...

Projekt Turistiskt kluster i Region 8

Destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby AB har under perioden 2013-07-01 – 2014-12-31 fått beviljat Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten och kommunerna Sorsele, Malå, Norsjö, Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsund för att...

Projekt Gemensam Webbportal

Destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby AB har under perioden 2013-02-01 – 2014-01-31 fått beviljat medel från Landsbygdsprogrammet/Jordbruksverket och Länsstyrelsen Västerbottens Län, för att driva projektet Gemensam Webbportal för Destinationen Hemavan Tärnaby Det...

Projekt Turism och Idrott

Hemavan Tärnaby PR-förening och sedan 2012-07-01 destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby AB har under perioden 2010-07-01- 2014-09-30, med medel från Landsbygdsprogrammet/Jordbruksverket och Länsstyrelsen Västerbotten, projektet Turism och Idrott. Det övergripande...