Välkommen till Hemavan Tärnaby

Besök www.hemavantarnaby.com för besöksguide till Hemavan Tärnaby!

Vill du veta mer om hur Visit Hemavan Tärnaby tillsammans med företagen jobbar med destinationsutveckling? Stanna kvar här!

Vår uppgift

Visit Hemavan Tärnaby AB skall arbeta med destinationens utveckling och i förlängningen med ägarföretagens framgång och lönsamhet.

Marknad och pr

Visit Hemavan Tärnaby destinationsmarknadsför Hemavan Tärnaby på mässor, säljresor, på sociala medier och via hemsidan www.hemavantarnaby.com på Norrlandskusten, i Nordland, Vasa, övriga Finland, Mälardalen, Tyskland och Nederländerna.

Press

Pressmeddelanden och kontaktuppgifter.

Prenumerera på vårt veckobrev

Nyheter från Hemavan Tärnaby

MSEK per år

Turismomsättning turism i Hemavan Tärnaby enligt TEM 2017

Årsverken

Årsverken inom turism i Hemavan Tärnaby enligt TEM 2017

Antal skiddagar

Skiddagar 17/18

Antal gästnätter per år

Varav 239 033 i kommersiella boendeformer. Enligt TEM 2017.