Ett varmt och ärligt bemötande

Destination Hemavan Tärnaby arbetar med ett välkomnande värdskap utifrån gästens perspektiv. Gäster som kommer till Hemavan Tärnaby ska få ett bra bemötande av engagerad personal som har god kunskap om området, oavsett vem de möter. Visit Hemavan Tärnaby jobbar bland annat med utbildning av personal, och destinationens värdskap skapar även ett mervärde för företagen i området. Det ökar deras attraktionskraft och lönsamhet, vilket även stärker destinationens identitet.

I Hemavan Tärnaby präglas mötet med besökare och kollegor av tre värdeord: personligt – välkomnande – stolt.

 


Aktuellt

Veckans värdskapstips

I Hemavan Tärnaby jobbar vi med en gemensam värdskapspolicy som bygger på de tre värdeorden: personligt – välkomnande – stolt. Läs mer om hur vi jobbar med värdskap i Hemavan Tärnaby. Veckans värdskapstips är tänkt att fungera som en påminnelse till oss alla och här...