Ett varmt och ärligt bemötande

Destination Hemavan Tärnaby arbetar med ett välkomnande värdskap utifrån gästens perspektiv. Gäster som kommer till Hemavan Tärnaby ska få ett bra bemötande av engagerad personal som har god kunskap om området, oavsett vem de möter. Visit Hemavan Tärnaby jobbar bland annat med utbildning av personal, och destinationens värdskap skapar även ett mervärde för företagen i området. Det ökar deras attraktionskraft och lönsamhet, vilket även stärker destinationens identitet.

I Hemavan Tärnaby präglas mötet med besökare och kollegor av tre värdeord: personligt – välkomnande – stolt.

 

Personligt

Vi värnar om det personliga bemötandet, och en vänlig atmosfär. Vi bryr oss och hjälper alltid till. Vårt bemötande är: varmt, inkluderande, äkta och genuint.

Stolt

Vi är stolta över Hemavan Tärnaby; fjällen, naturen, människorna och kulturen. Vi är också stolta över över de verksamheter vi
driver. Vi har valt att bo och arbeta här för att vi vill det. Vi väljer att framhålla det som är positivt och har en god kunskap om Hemavan Tärnaby.

Välkomnande

Värdskapet är välkomnande när vi är väl förberedda och gästen känner sig väntad.
Se – le – hälsa!


Aktuellt

Veckans medvetna tips

Ett litet men ack så viktigt steg är att börja tänka på hållbarhet i det dagliga arbetet. Vad är viktigt för er på ert företag? Är det rättvisa arbetsvillkor, närproducerat, ekologiskt osv. Var inte rädd för att aktivt ta ställning och var stolta över det ni valt till...

Hemavan Tärnaby Hållbarhetsanalys

Resan mot en hållbarare destination började under våren 2016 som en del i projektet Innovativ turism i Lappland (INTILL). Arbetet med analysen leds av Dan Jonasson på uppdrag av Region Västerbotten med Visit Hemavan Tärnaby AB som samarbetspartner på plats. Till grund...

En hållbar nyhet till Tärnaby Fjällhotell

Under mars månad kommer en laddbox för elbilar till Tärnaby Fjällhotell. Satsningen In charge ägs av Vattenfall och är ett samarbete mellan olika aktörer i energibranschen. Syftet med projektet är att ge fler möjlighet att minska sitt beroende av fossila bränslen....